Kunlun Fight 79 Fightcard

 

Fight Card
66-kilogram tournament final
Feng Liang vs. Wang Wenfeng
Kong Lingfeng vs. Song Shaoqiu
Zhang Chunyu vs. TBD
winner of Kaddouri/Ninghui vs. winner of Bilalovski/Hui – 66-kilogram tournament semifinal
winner of Kuliaba/Aoqi vs. Zhixiang/Yamada – 66-kilogram tournament semifinal
MMA: Banmaduoji vs. TBD
Lu Jianbo vs. Lv Ruilei – 66-kilogram tournament reserve
Soufiane Kaddouri vs. Wei Ninghui – 66-kilogram tournament quarterfinal
Nafi Bilalovski vs. Gu Hui – 66-kilogram tournament quarterfinal
Sergei Kuliaba vs. Jia Aoqi – 66-kilogram tournament quarterfinal
Sun Zhixiang vs. Kenta Yamada – 66-kilogram tournament quarterfinal

Share this post: