Fightcard of ACA 111

Fightcard of ACA 111:
14. Alexander Sarnavsky (37-7) – Abdul-Aziz Abdulvakhabov (17-2)
13. Artem Reznikov (21-6) – Yusuf Raisov (16-1)
12. Asylzhan Bakytzhanuly (11-1) – Aleksei Butorin (15-4)
11. Behruz Zukhurov (14-3) – Tural Rahimov (19-5)
10. Arseniy Sultanov (7-0) – Azamat Amagov (10-2)
9. Azam Gaforov (11-1) – Mansur Khatuev (8-1)
8. Lom-Ali Nalgiev (17-8) – Imanali Gamzatkhanov (11-3)
7. Mamur Khamdamov (10-1) – Georgi Kichigin (23-6)
6. Marat Tlyarukov (6-1) – Ayndi Umakhanov (9-0)
5. Nurbergen Sharipov (9-2) – Tamerlan Kulaev (11-1)
4. Mikhail Balakirev (8-2) – Mehdi Dakaev (10-2)
3. Oleg Olenichev (14-6) – Roman Gudochkin (12-5)
2. Artur Soloviev (5-3) – Abubakar Mestoev (7-1)
1. Marat Gugov (6-2) – Alexey Sidorenko (6-5).

Share this post: