ACA 111 official weigh-in results

ACA 111 official weigh-in results:
♦️Main card♦️:
14. Alexander Sarnavskiy 70.8kg vs Abdul-Aziz Abdulvakhabov 70.7kg
13. Artem Reznikov 71.5kg vs Yusuf Raisov 70.6kg
12. Asylzhan Bakhtyzhanuly 93.25kg vs Aleksai Butorin 93.5kg
11. Bekhruz Sukhurov 66.3kg vs Tural Ragimov 66.9kg
10. Arseniy Sultanov 77.55kg vs Azamat Amgov 79.8kg
♦️Prelims♦️
9. Azam Gaforov 57.15kg vs Mansur Khatuev 57.15kg
8. Lom-Ali Nalgiev 70.4kg vs Imanali Gamzatkhanov 70.35
7. Mamurzhon Khamdamov 77.35kg vs Georgi Kichigin 77.3kg
6. Murat Tlyarukov 73.8kg vs Ayndi Umakhanov 70.75kg
5. Nurbergen Sharipov 63.2kg vs Tamerlan Kulaev 61.7kg
4. Mikhail Balakirev 70.8kg vs Mekhdi Dakaev 70.6kg
3. Roman Gudochkin 93.05kg vs Oleg Olenichev 93.35kg
2. Artur Soloviev 70.8kg vs Abubakar Mestoev 70.5kg
1. Marat Gugov 93.4kg vs Alexey Sidorenko 93.3kg

Share this post: