ACA 103 will go down on December 14th in Saint-Petersburg, Russia

ACA 103 will go down on December 14th in Saint-Petersburg, Russia

Fight card:

Dovletdzhan Yagshimuradov v Alexey Butorin
Rustam Kerimov -Francisco De Lima Maciel
Marat Balaev v Diego Brandao
Yusuf Raisov v Hacran Dias
Andrey Goncharov v Tural Ragimov
Mikhail Malyutin v Igor Zhirkov
Alexey Shaposhnikov v Goga Shamatava

Share this post: